力量
Produkty我rozwiązania
aplikacje.
Serwis
我wydarzenia Wiadomości
o nas.
Kariera.

Politykaprywatności

Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2020 r。

Bruker Corporation i każdy z podmiotów zależnych spółki (zwanych dalej " my ", " nam ", " nasz " lub " Bruker ") chroni Twoje prawodo prywatności。Niniejsza Informacja o ochronie prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, w jaki sposób gromadzimy, udostępniamy i wykorzystujemy两个人在osobowe i jak możesz egzekwować swoje prawa do tych danych。

jeżelimasz pytania lubwątpliwościdotyczącewykorzystywania przez nas ponich danych Osobowych,walsimy o kontakt z nami。Dane Kontaktowe Podajemy uDołufiginaljio o o o o robieprywatności。Dodatkowe Informacje Na Temat Firmy Bruker Podane S Hiakcji“O NAS”Naszej Witryny InternetOwej。

Zapoznaj się uważnie z treścią niniejszej Informacji i uppewnij się, że zapoznałeś się ze wszystkimi informacjami, które mogą Ciebie dotyczyć。

Zakres Informacji o ochronie prywatności

niniejsza Informacja o o ohrhieprywatnościdotyczy:
i. Wszystkich użytkowników lub odwiedzających witryny, platformy, aplikacje Bruker oraz inne kontrolowane przez nas usługi lub produckty online(“usługi online”)。

2Osób, które udostępniają firmie Bruker swoje biznesowe dane kontaktowe lub inne dane osobowe w ramach potencjalnej lub trwającej współpracy biznesowej, w trakcie webinariów, szkoleń lub wydarzeń, w tym podczas imprez targowych lub konferencji oraz do innych celów biznesowych, np。W ramach obsługi klienta I W ramach świadczenia usług producduktowych lub laboratory yjnych;做osób tych należą np。我想要的是;oraz

3Dowolnych osob, ktore wchodząw interakcje z公司ą力量oraz osob, z ktorymi wspołpracujemy w ramach dział阿诺ści gospodarczej w tym między innymi pracownikow organow regulacyjnych oraz dostawcow, także去ści naszych zakł阿杜我placowek。

Niniejsza Informacja nie dotyczy osób starających się o pracę, pracowników, wykonawców lub innych osób pracujących na terenie firmy Bruker。Jeżeli jesteś pracowniiem firmy Bruker, zapoznaj się z Informacją o ochronie prywatności pracowników opublikowaną w w intranecie Bruker。Osoby starające się o pracę u nas mogą zapoznać się z informacją o ochronie prywatności na portalu rekrutacyjnym Bruker。

W niektórych przypadkach gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowie może być objęte treścią odrębnej informacji o ochronie prywatności。

我想说的是,我想说的是,我想说的是?

布鲁克(tzw。" administratordanych "), która ustala także, jakie Dane gromadzić, jak je wykorzystywać我喜欢jak okres oraz komu je udostępniać。Decyzje w tym zakresie zależą od rodzaju Twoich stosunków z nami。Na przykł广告:

 • Jeżeli odwiedzasz witrynę Bruker.com lub jesteś inwestorem, wówczas administrorem danych jest Bruker Corporation, 40 Manning Road, Billerica, MA 01821, USA, a współadministratorem są powiązane z nami spółki,których serwisy odwiedzasz oraz którym przekazywane są two - je pytania na podstawie treści takich pytań oraz podanej przez Ciebie w zapytania lokalizacji公式,w której przebywasz。
 • Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem witryny Bruker, wówczas administrorem danych jest spółka z grupy Bruker, która zarządza Twoją rejestracją。
 • Jeżeli jesteś jednym z naszych klientów bądź dostawców pracujesz dla nich, administrorem danych jest spółka grupy Bruker, z którą współpracujesz。我们的信息是:firmą Bruker(布鲁克)。

为您提供的信息osób wchodzących您将得到的信息firmą布鲁克行政管理部门为您提供的信息,który prowadzi twoją relację z firmą布鲁克。Informacje te możesz znaleźć w umowie, którą Ty lub twoja spółka zawarła z firma Bruker, albo możesz我uzyskać of Twojego punktu kontaktowego po stronie firmy Bruker。

WykazPodmiotówPrawnychBruker Wraz Z indanymi Kontaktowymi ZnajdujeSiśtutaj。

Jakie Dane Osobowe Gromadzi Filla Bruker我是Dlaczego?

Dane Osobowe,KtóreGromadzimy,należądonastępującychogólnychkategorii:

一种。Dane,KtórePrzekazujeszDobrowolnie

 • Możemygroomadzić丹oSoboweuzyskującjebezpośredniood ciebie w trakcie naszych interakcji iwykorzystywaćje docelówpodanychponiżejlub docelów,którecizakomunikujemywmomencie gromadzenia tych danych。
 • Jeżelizarejestrujeszkonto na platformie bruker lubjeżelipodasz dane kontaktowe lub信息je zwrotne w naszej witrynie neutnowoj,możemyzwrócićsiędo ciebie o podanie namokrežlonychfectionacji,Tweje Stanowisko W Firlie,ATak�eRodzaj Interakcji Burker,ATakżeDaneGeograficzne(TJ.Adres Biznesowy / Kraj)oraz,JakMoğnaOkreślićRodzajrootejegania Gruker。
 • Jeżelibierzeszudziałwhearinariach,Warsztatach,Impregach jako Uczestnik Lub Prelegent,MożemyZwrócićsiędane ciebie o podanie swoich danych kontaktowych(Imić,nazwisko,Adres电子邮件,数字Telefonu,ITP。),Tewer Telanowisha W Firsie Oraz RodzajuWspółpracy2JejFirmyZ公司Bruker,AkřeDanych Geograficznych(TJ。Adres Biznesowy / Kraj)Oroz,W Stosownych Przypadkach,Krajowego Numeru RejestracyjnegoJeżeliJesteśPracownikiemsłuğbyZdrowia WOkreïlonymkraju。
 • 我żeli wypełniasz ankietęna temat swojej opinii o korzystaniu z produktu滑我们ług滑na temat迪高,w木菠萝sposob莫żesz pomoc南ulepszyćnasze produkty我我们ługi,莫ż艾米zwrocićsię做Ciebie o podanie南swojego stanowiska w firmie oraz rodzaju wspoł一家Twojej firmy z公司ą力量,także danych geograficznych (tj。这条biznesowy / kraj)。
 • Jeżeli odwiedzasz nasz zakład lub placówkę, możemy gromadzić dane w postaci Twojego imienia, nazwiska, address u e-mail, numeru telefonu, itp。, dane na temat Twojego stanowiska w firmie oraz rodzaju współpracy Twojej firmy z firmą Bruker, także dane geograficzne (tj。adres biznesowy/kraj)在zarejestrowania Cię jako gościa w naszym system, w celu sprawdzenia figurowania nazwisk osób odwiedzających na liście osób objętych sankcjami, a także w celu przekazania Ci stosownego upoważnienia do wstępu。那potrzeby kontroli dostępu lub ochrony zakładu możemy także zgodnie z obowiązującymi przepisami gromadzić obrazy z telwizji przemysłowej。W przypadku流行病,z zastrzeżeniem treści obowiązujących lokalnie przepisów, możemy zbierać informacje na temat Twojej temperature ciała (np。Za pomocą skanera温度)oraz na temat tego, czy podróżowałeś do krajów lub rejonów wysokiego ryzyka。
 • Jeżeli jesteś konsultantem firmy Bruker, pracujesz dla firmy, z którą firma Bruker zawarła umowę, lub w inny sposób świadczysz na naszą rzecz usługi, wówczas możemy zwrócić się do Ciebie o podanie nam określonych informacji, takich jak dane kontaktowe (imię, nazwisko,地址e-mail,号码telefonu, itp.),Twoje stanowisko w firmie oraz rodzaju współpracy Twojej firmy z firmą Bruker, także dane geograficzne (tj。这条biznesowy / kraj)。
 • Jeżeli wypełniasz kwestionariusz na targach lub imprezie marketingowej zorganizowanej przez firmę Bruker lub na której firma Bruker jest reprezentowana, możemy gromadzi dane takie jak Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numerer telefonu, itp.), Twoje stanowisko w firmie oraz rodzaj współpracy Twojej firmy z firmą Bruker,A także Dane geograficzne (tj。oraz rodzaj zainteresowania firmą Bruker。

湾Dane,KtóreGromadzimyWSposóbAutomatyczny

 • W niektórych przypadkach możemy automatycznie gromadzić两个dane osobowe oraz dane urządzenia, za pośrednictwem którego kontaktujesz się z nami。
 • 我żeli korzystasz z naszych我们ług在线滑poruszasz siępo nich、odwiedzasz jednąz naszych witryn, zapisujesz sięna otrzymywanie informacji na nasz temat w mediach热点łecznościowych, oglądasz webinarium, wowczas gromadzimy automatycznie okreś孤独戴恩z Twojego urządzenia。为一个儿童提供帮助的网站należą: Twój adres IP, rodzaj urządzenia, niepowtarzalny number identityfikacyjny urządzenia, typ przeglądarki, adres URL witryny, z której Do nas trafiłeś, ogólna lokalizacja geograficzna (np。Państwo lub miasto),数据我godzina dostępu do naszych usług, ilość czasu jaką spędzasz korzystając z usług I witryn, przesłane dane, odwiedzane strony oraz inininformacje techniczne。Możemy także gromadzić informacje na temat interakcji Twojego urządzenia/sprzętu z naszą witryną lub platformą (w tym użyte linki), na temat czynności wykonanych przez użytkowników w aplikacji (np。史学家logowania)。Większość z tych jest generowana i gromadzona automatycnie w ramach normalnego działania naszych usług online i są一个przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami。
 • Jeżeli zostałeś zaprozony i bierzesz udział w wideokonferencji z udziałem firmy Bruker, automatycnie gromadzimy określone informacje na Twój temat (np。Imię I nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, o ile je posiadasz), metadane dotyczące spotkania (np。数据,gozina i czwania komunikacji, nazwa spotkania, adres IP uczestnika), dane na temat urządzenia (np。地址IP, MAC, wersja Clint), dane tekstowe i dane wideo (np。historie chatów, nagrania wideo, audio i nagrania prezentacji w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem, w stosownych przypadkach za Twoją zgodą) oraz dane połączenia (np。号码telefonów, nazwy państw, godzina rozpoczęcia i zakończenia,地址IP)。
 • Jeżeli otrzymujesz od firmy Bruker wiadomość e-mail, możemy gromadzić informacje na temat tego, czy wiadomość została otwarta i czy za pośrednictwem tej wiadomości zapoznawałeś się z przesłanymi treściami。

Niektóre z tych danych mogą być gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub podobnej technologii, co wyjaśniamy bardziej szczegółowo na stronie z Informacją na temat plików cookie。

C。InformAcje Gromadzone ZaPośrednictWemPodmiotówtrzecich

Możemy gromadzić dane na Twój temat uzyskane od podmiotów trzecich, zazwyczaj po to, by uzupełnić informacje potrzebne do tego, by rozpocząć lub kontynuować stosunki z Tobą。

 • 莫ż艾米gromadzić戴恩osobowe wtedy, gdy przejmujemy热点łki我realizujemy integracjęw następstwie takiego阿宝łączenia, gdy prowadzimy海洋ęprzedmiotowej热点łki我jej dział阿诺ści, przy czym odbywa sięzgodnie z obowiązującymi przepisami。
 • Możemy gromadzić dodatkowe dane osobowe na Twój temat, gdy prowadzimy weryfikację do celów zapepnienia zgodności z przepisami w zakresie podanym w pkt a.(丹麦,które przekazujesz dobrowolnie) powyżej, aby uzupełnić dane osobowe podane przez Ciebie wcześniej。
 • Możemy wykorzystywać dostępne publicznie zasoby danych osobowe przekazane przez Ciebie lub Twoją firmę (są to np。rejestr przedsiębiorców, witryny firmowe, sieci zawodowe, uczelnie, witryny z publikacjami, media społecznościowe lub inne platformy cyfrowe) lub przez zewnętrznych dostawców, którzy działają w Twoim imieniu, przy czym odbywa się to zgodnie z obowiązującymi przepisami。

CO DO ZasadyBędziemyZgromadzone Dane Osobowe NaTwójTematWyłęczniedoCelówPodanychW niniejszejfificacacji o oroórywatnościlea lek docelów,októrychzostałeýpoinformowanywmomencie groomadzenia tych danych。MożemyjednakwykorzystywaćTwoje戴恩osobowetakże做innychcelów,które聂pokrywająSIEžcelami,邻którychCIEpoinformowaliśmy(NP。策勒县巴丹naukowych,historycznych LUB statystycznych),邻ILE笑话来dozwoloneW¯¯zakresie,NA JAKIzezwalająobowiązująceprzepisy ochrony danych。

ogólnązasadąjest,żeudzielenieprzez ciebie zgody na podanie danych Osobowych Firmie Bruker oraz Samo Ich Podanie JestCałkowicieDobrowolne。w przypadku,gdyodmówiszzgody na podanie danych Osobowych co do zasady niebędzie到miałonegatywnych konsekwencji dla ciebie。Istniejąjednakokoliczności,Wktórych聂będziemymoglirealizowaćczynności聂posiadającokreślonychdanych osobowych,NAprzykład泽względu呐来,泽德丹麦SA wymagane做obsługiTwoichzamówieńLUBzgłoszeń,做zarządzaniastosunkami umownymipomiędzy丰资本布鲁克一个鸟羽LUB丰资本,DLAktórejPracujesz,Lub DoUmośliwieniacidostəpu做określonychtreści在线Lub新闻稿。betway捕鱼游戏下载w tych przypadkach bez Odpowiednich danych Osobowych NieBędzieniestetymożliwezapewnienieci tego,o co do nassińzwracasz。

德拉齐奥·奥索鲍

杰斯特Niezależ聂od迪高,czyśklientem, użytkownikiem naszych我们ług在线(w tym witryn internetowych), naszym dostawcąproduktow我我们ług, uczestnikiem, czy prelegentem na konferencji, imprezie滑targach zorganizowanych przez公司ę力量滑w ktorych bierze ona udział,czy wspołpracujesz z nami w ramach badańnaukowych滑projektu、będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe po to, by (odpowiednio):

一世。utworzyćkontow ramach naszychusług在线Dla ciebie,两杰·镍乐帕特米奥尔,Dlaktóregopracujesz orazutzymywaćiaktualizowaććkontiekonti;

2Umożliwić Ci dostęp lub interakcję z naszymi zasobami online, w tym webinariami;

3Zweryfikowańputjōtożsamość,jeżelijest到Wymagane Prawem;

IV。negocjować我zawrzećumowę(NP。umowęsprzedaży,usługowąLUB瓦特sprawiewspółpracybadawczej)z的FIRMA LUB podmiotem,DLAktóregopracujesz,由takżezrealizowaćTwojezamówienie呐导航产品我饮食信息我zrealizowaćzobowiązaniawynikająceŽnaszychstosunkówŽFIRMA,DLAktórejpracujesz,Lub bySpełnićWymaganePrawemObowiązki;

v. Zaktualizować zamówienia i transakcje;

VI。Skontaktowaććęztobąw sprawieproduktówlubuług,którymimožeszbyùzeresowany,lubzapewnićci aktualizacje wsparcieproduktówlubulług;

VII。DOSTARCZYCALCHOVCE LUB PODMIOTOWI,DLA KTOREGO PRACUJESZ NASZ PRODUKT LUBUSŁUGę;

8Zrealizować大虾zobowiązania, które nas dotyczą;

9Zweryfikować transakcce finsowe i podjąć weryfikację zgodności z przepisami。

W zgodzie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i W wymaganych przypadkach na podstawie Twojej zgody możemy także:

一世。kontaktowaćsięztobąw celuprzesłaniae-maili yourcych lubnewsletterów,betway捕鱼游戏下载materiałówmarkingowychwwiadomości电子邮件润滑油kontaktowaćsiętelefonicznie byustalić,czyjesteýzeresowanynaszymi produktamiiuługami。W Takich Przypadkach MaszMośliwośćwodolnejchwilzrezygnownaȱz opcji kontaktu ze strony fruny bruker;

2Gromadzić戴恩osobowe NATwójTEMAT(NP。stanowisko,specjalizacja我publikacje)z的ogólnodostępnychźródeł,takich JAK firma与,uniwersytet,witrynyŽpublikacjami,一个takżełączyćJEŽTwoimi danymi osobowymi zgromadzonymiwcześniej瓦特celuuzupełnieniaprofilu klienta瓦特ramach naszychdziałańsprzedażowych我Marketingowych。

Osoby trzecie

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • 合作伙伴hostingowi naszej witryny lub apliacji oraz in one soby trzecie, które pomagają nam obsługiwać nasze platform, prowadzić działalność lub obsługiwać Ciebie, o ile strony te zgodzą się przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych;
 • spółkinaszej grupykapitałowej,zewnętrznidostawcy我partnerzy,W TYM dystrybutorzy我INNIpośrednicyW¯¯sprzedaży,którzyświadczą呐nasząrzecz饮食信息przetwarzania danych LUBktórzyW¯¯innym trybieprzetwarzają戴恩osobowe做celówopisanychW¯¯niniejszej信息详细信息ØochronieprywatnościLUB podmioty,邻którychCIEPoinformowaliśmywtrakcie przetwarzania ponich danych Osobowych。
 • Informacje na temat placówek sprzedażowych i serwisowych firmy Bruker podane są tutaj: //www.fatactor.com/about-us/offices.html。Na życzenie udostępniamy listę obecnych spółek naszej grupy kapitałowej。Usługodawcy i partnership zewnętrzni, w tym dostawcy systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) lub systemu zautomatyzowanego marketingu, a lista takich zewnętrznych usługodawców i partnerów otrzymujących Twoje dane osobowe udostępniana jest na życzenie;
 • Posiadające właściwość organy ścigania, organy regulacyjne, agenda rządowe, sądy lub inone soby trzecie, jeżeli uważamy, że ujawnienie jest konieczne (i) ze względu na obowiązujące przepisy, (ii) wyegzekwowania, ustalenia lub obrony naszych praw na mocy obowiązujących przepisów,lub (iii) w celu ochrony żywotnych interesów Twoich lub innej osoby;
 • faktyczny滑potencjalny nabywca (oraz jego przedstawiciele我doradcy) w związku z uzgodnionym滑proponowanym zakupem,阿宝łączeniem滑przejęciem jakiejkolwiek części naszej dział阿诺ści, pod warunkiem,że poinformujemy nabywcę,że莫że wykorzystywaćTwoje戴恩osobowe王寅łącznie做celow podanych w niniejszej Informacji;
 • Dowolna osoba, jeżeli wyrazisz swoją zgodę na ujawnienie jej tych danych。

Pliki cookie i podobne技术

Używamy plików cookie i podobnych technologii (łącznie“pliki cookie”)do gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych, w tym do poznania i zapisania Twoich preferencji na potrzeby przyszłych odwiedzin oraz reklam wynikających z Twoich zainteresowań。Dodatkowe informacje na temat rodzajów wykorzystywanych przez nas plików cookie, powodów ich wykorzystywania oraz tego, w jaki sposób możesz je kontrolować, podane są w informacje na temat plików cookie。

W jaki sposób firma Bruker zabezpiecza moje dane osobowe?

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do ochrony danyofosobowedne na Twój temat, które gromadzimy i przetwarzamy。Stosowane przez nas środki mają zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania Twoich danych osobowych。做szczegółowych rodzajów środków, które w tym celu stosujemy, należy regularne skanowanie pod kątem złośliwego oprogramowania。两种方法都是这样的są przechowywane w zabezpieczonych sieciach, dostęp do nich ma tylko ograniczona liczba osób posiadająca specjalne uprawnienia dostępu do takich systemów, przy czym wymaga się od nich zachowania poufności tych danych。Zgodnie z obowiązującym prawem wymagamy tego samego poziomu staranności od każdego podmiotu trzeciego uczestniczącego w przetwarzaniu Twoich oanych osobowu。

Przekazywanie danych za granicę

Ponieważfrucabrukerdziaławramachllultnejsieciparturalów,两只丹麦多夫莫梦ZostaćProzekakeDoPaństwinnychniżpaństwozamieszkania(W tym do美国我ue)我是tambyćprzetwarzane。Przekazywanie danych osobowych波萨państwoICH pochodzenia dokonywane开玩笑zgodniežodpowiednimi przepisami ochrony danych,W stosownych przypadkach呐podstawie Twojej zgody,LUBžzastrzeżeniemwdrożeniaodpowiednichzabezpieczeń,W TYMmiędzyinnymioświadczeniawłaściwychwładzW¯¯zakresie ochrony danychwskazującego,泽poziom ochrony danychW¯¯państwieDocelowym Jest Odpowiedni,Zawarcie Standardowych Klauzul Umownych UE Lub PodobnychUmów,o iClejest到Zgodne Z Przepisami。

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób firma Bruker zapewnia zgodność przepisami w ramach przekazywania Twoich danych osobowych za granicę, skontaktuj się z nami używając danych podanych u dołu。

Przechowywanie danych

Przechowujemy戴恩osobowe zgromadzone呐TwójTEMAT,jeżeliwystępujePO naszej希隆斯克斯拖uzasadniona potrzeba biznesowa瓦特TYMwzględzie(NAprzykładświadczenieNATwojąrzeczzamówionej饮食信息LUBspełnienieobowiązującychwymagańprawnych,podatkowych LUB rachunkowych)。

JeżeliPO naszej希隆斯克斯拖ustanie potrzeba biznesowa przetwarzania Twoich danych osobowych,wówczasusuniemy JE LUB poddamy anonimizacji,一个jeżeli聂开玩笑到możliwe(NAprzykładdlatego,ZE Twoje戴恩osobowe SA przechowywane瓦特archiwach kopii zapasowych),wówczasbędziemy瓦特bezpiecznysposóbJEprzechowywaćodizolowującJE OD Dalszego Przetwarzania做Czasu,GdyMoëliwebędzieIchuunięcie。

Pureje Prawa Ochrony Danych

należypamiętać,żewwieluprzypadkach niebędziemyjaząwspółpracowaćbezprzetwarzanianiektórychponich danych Osobowych(np。danych kontaktowych)。

Możesz korzystać z naszych usług online bez konieczności wyrażania zgody na pliki cookies (chyba, że jest to bezwzględnie konieczne), natiast w wyniku tego niektóre funkcje mogą być mniej do Ciebie dopasowane。

为将来做的事zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych。W takim przypadku użyj funkcji rezygnacji (wypisania się)我的otrzymywania。

Moëeszzłożyćfirmie bruker wniosek w t tym zakresiedotyczącypiichdanych owsobowych,wypełniając十formularz。Dodatkowe Informacje Na Temat PrawOsóbZnajdującychSięw ue / Eog LubMieszkańcówKaliforniiPodaneSąPoniżej。

Podejmiemy uzasadnione starania,作者niezwłocznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami odnieść się do takiego wniosku。Jeżeli kontaktujesz się z nami w tej sprawie, aby obsłużyć taki wniosek możemy zażądać od Ciebie podania nam danych weryfikujących Twoją tożsamość。Jeżeli nie jesteś w stanie podać takich danych, obsługa takiego wniosku z naszej strony może być niemożliwa。

Jeżeli otrzymamy两个人在naszych klientów我想去了解naszych zobowiązań umownych, możemy到robić w charterze przetwarzającego。我的朋友们都很喜欢我的作品prywatności i bezpieczeństwa naszych klientów。Jeżeli两份文件都来自于我们的网站zostały邮政编码zostały z powyższych uprawnień,邮政编码bezpośrednio邮政编码,byśmy mogli przekazać mu Twój wniosek。

Oświadczenie o ochronie prywatności - UE/EOG i Szwajcaria

jeżeliznajdujeszsięw ue / eog lub szwajcarii,wówczasobowiązujìdodatkowe,poniższepostanowieniafignacji o oroywatności。

Podstawa prawn przetwarzania Twoich danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w większości przypadków korzystamy z następujących podstaw prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • Realizacja umowy Przetwarzanie jeest dla nas konieczne,由realizować warunki umowy z Tobą lub podjąć na Twój wniosek działania przed zawarciem takiej umowy
 • Zobowiązanie prawn Przetwarzanie jeest konieczne do tego, byśmy mogli wypełnić obowiązujące zobowiązanie na mocy prawa。
 • Uzasadniony感兴趣Przetwarzanie jeest konieczne do realizacji uzasadniongo interesu dotyczącego Twojej prywatności oraz do realizacji innych postawowych oraz interesów。
 • Zgoda przetwarzanie odbywasięzaputjązgodō。

Szczegółowe podstawy prane odpowiadające każdemu celowi przetwarzania Twoich danych osobowych podane są poniżej:

凯莱 Stosowna podstawa prawna

Sprzedaż produktów i usług

Utworzenie w naszych usługach在线konta dla Ciebie lub podmiotu, dla którego pracujesz。

umożliwienieci Korzystania Z平台在线W Celu UzyskaniaDostëpuOFOROWANYCHPRZEZ NASKAżDOCZASOWOZasobów。

扎瓦西意识到它的存在Tobą它的存在,dla którego pracujesz。

Przesyłanie informacji (e-mailem lub w inny sposób) na temat zmian w naszych producduktach i usługach, a także przesyłanie zawiadomień i innych informacji wymaganych prawem。

实现zamówień Twoich lub twojago podmiotu na produckty i usługi。

Realizacja naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie lub podmiotu, dla którego pracujesz na podstawie dowolnej obowiązującej umowy。

Prowadzenie i aktualizowanie twojego konta, zamówień i transakcji。

实现它zobowiązań umownych wobec Ciebie lub firmy/ podmiotu, dla którego pracujesz。

想知道我是谁吗。

Uzasadniony感兴趣świadczenia usług。

Zgoda。

Uwierzytelnienie.

Uwierzytelnienie Twojej tożsamości, jeżeli向wymagane prawem开玩笑。

Zobowiązanie prawne。

Uzasadniony Interes。

Realizacja umowy

Realizacja Twoich zamowień

DostarczenieZamówionychUsług,Informacji I WSPARCIA Produktowogo。

opowiednie opowiadanie na Twoje zapytania。

我写了很多信息

Jeżeli twój wniosek lub zapytanie dotyczy zamówionej usługi, usługi, którą się zainteresowałeś lub winny sposób nabyłeś, realizacja umowy na podstawie naszych Warunków lub innej stosownej umowy。

Jeżeli大虾妈妈obowiązek odpowiedzieć na Twój wniosek lub zapytanie - Zobowiązanie大虾

我们对它的兴趣是zobowiązaniem对它的兴趣是obsługi klienta。

Zgoda。

Zgodnośćz przepisami

实现izacja obowiązujących wobec nas zobowiązań。

Weryfikacja transakcji finansowych orazpodjęciebadaniazgodnościzprzepisami,w t tym w Odniesieniu do stronobjřtychsankcjami。

Zobowiązania大虾zgodnie z obowiązującymi przepisami。

对时代有兴趣的人klientów oraz坚定的布鲁克。

市场营销我komunikacja

Dostosowanie sposobu, w jaki korzystasz z usług在线。

Kontakt z Tobą w celu ustalenia, czy chcesz podjąć współpracę gospodarczą z nami lub czy chcesz otrzymywać materiały marketingowe。

Gromadzenie Twoich danych osobowych(英文)stanowisko, specjalizacja i publikacje) z ogólnodostępnych źródeł, takich jak firma, uniwersytet, witryny z publikacjami, a także łączenie ich Twoimi danymi osobowymi zgromadzonymi wcześniej w celu uzupełnienia profilu klienta w ramach realizacji naszych działań sprzedażowych i marketingowych。

ZaproszenieCIędoudziałuankietach ikwestionariuszach w celu Ustalenia,Czy Ty Lub Podmiot,DLAKtóregoProacujesz,Jest Zadowo Z Oferowanych Przez NasProduktówiuMulługoraz w celu Ulepszenia naszychproduktówiulług。

Uzasadniony Interes。

我要给你讲个笑话

Ustanowienie i utrzymanie kontaktu z Tobą

zaprozenie Cię do udziału w wideokonferencjach z wykorzystaniem narzędzi online, takich jak Webex lub Microsoft Teams

Zgoda。

Uzasadniony interes zapewnienia spójności i wysokich osiągów w ramach korzystania z narzędzi在线w całej firmie Bruker。

Realizacja umowy

obsługaklienta

Przetwarzanie nagrań Twoich połączeń z naszymi przedstawicielami ds。obsługi klienta w celu zapewnienia, że świadczymy usługi wysokiej jakości, wsparcie w szkoleniu i rozwoju zawodowym przedstawicieli Bruker i w ogólnym zakresie poprawa jakości obsługi klienta względem Ciebie。

Zobowiązanie prawne。

Zgoda。

Uzasadniony Interes PoprawyObsługiklienta i RealizacjaobowiązującychZobowiązańprawnych i starchacyjnych

Zdrowie我bezpieczeństwo

przetwarzanienagrańtelewizjiprzemysłowejwelu zapewnieniabezpieczeństwana naszym terenie zgodniezobowiązującymiprzepisami。

twjej obecności W obszarach podwyższonego ryzyka lub sprawdzenie twjej温度przed wejściem do budynku zgodnie z obowiązującym prawem miiejscowym。

Zobowiązanie prawne。

Zgoda。

对国家的兴趣是bezpieczeństwa pracownikom w naszym zakładzie

Twoje prawa jako podmiotu, którego dane dotyczą

 • jeżelichceszuzyskać.Dostëp,Sprostowań,UaktualnićLubwystąpićousunięciePoich danych Osobowych,Moëesz到ZrobićWdowolnym terminiewypełniającFormularz wniosku osby, której dane dotyczą
 • Ponadto莫żesz wyrazićSwójsprzeciw wobec przetwarzania图希·丹尼奇·奥索鲍伊奇,zwrócić sięnas o o ograniczenie ich prizetwarzania我przeniesienie。W tym przypadku również możesz wykonać te uprawnienia kontaktując się z nami z wykorzystaniem danych podanych pod poniższym nagłówkiem“Jak się z nami skontaktować”。
 • masz prawo w dowolnym momencieZrezygnować z otrzymywania wiadomości市场很稳固力量。Możesz wykonać to prawoklikając łącze oznaczone“取消订阅”lub“选择退出”w przesłanych Ci e-mailach marketingowych。Aby zrezygnować z innych form marketingu (np。poztowego lub telemarketingu) skontaktuj się z nami z wykorzystaniem danych podanych pod poniższym nagłówkiem“Jak się z nami skontaktować”。
 • Podobnie jeżeli zgromadziliśmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe betwojej zgody,Wówczas możesz w dowolnym momcie wycofaćswojązgodę。我们的名字wpłynie na zgodność和我们的名字一样真实,我们的名字一样真实,我们的名字一样真实,我们的名字一样真实niż
 • Masz prawoZłoğyćskargì做Outsuo Ochrony Danychdotyczəcəgromadzenia我是wykorzystywania przez nas ponich danych Osobowych。Dodatkowych Informacji W Tym Zakresie Udzieli MiejscowyUrządOchrony Danych。

Odpowiadamy na wszystkie wnioski,jakie otzymujemy odOsóbfizycznychwykonującychswoje prawa do ochrony danych zgodniezobowiązujəcymiprzepisami ochrony danych。

oświadczeniena podtawie ustawy stanu kalifornia oprywatnościkonsumentów(ccpa)

Jeżeli jesteś mieszkańcem stanu california, obowiązujące przepisy udzielają Ci następujących praw zakresie Twoich danych osobowych:

 • Prawo Uzyskania Informacji Na Temat Tego,Jakie Z Ponich Danych OsobowychZgromadziliśmy,Wykorzystaliśmy,Udostępniliśmylubsprzedaliśmy。AbyWyrazićSwojeżądaniew tym zakresiemożeszskontaktowaćsięznamitelefonicznie pod numerem +1(888)914-9661我wpisaćin960300 lubwyrazić到żądaniewformularzużądaniapodmiotu danych。
 • Prawo dożąaniauunięciazgromadonych przebadonych prizez nas ponich danych Osobowych。AbyWyrazićSwojeżądanieUsunięciamożeszskontaktowaćsięznamitelefonicznie pod numerem +1(888)914-9661 iwpisaćin960300 lubwyrazić到żądaniewformularzużądaniapodmiotu danych。

Jeżeli wykonujesz te prawa i przekazujesz nam swoje żądanie, zweryfikujemy Twoją tożsamość pytając Cię o地址e-mail, numbertelefonu, informacje na temat umowy twojej firmy lub twoich bezpośrednich stosunków z firmą Bruker。Do weryfikacji Twojej tożsamości możemy posłużyć się zewnętrznym usługodawcą。

Wykonanie przez Ciebie tych nie wpłynie na cenę i jakość naszych towarów i usług。

Przez okres 12 miesięcy poprzedzający datę niniejszej Informacji o ochronie prywatności firma Bruker nie sprzedała żadnych danych osobowych inie w planach tak uczynić w przyszłości。

Uwaga: Jeżeli jesteś klientem naszego klienta, w sprawie praw do ochrony prywatności stanu california musisz najpierw skontaktować się z nim。

Aktualizacje Informacji o ochronie prywatności

Niniejsza ochronie信息prywatności podlega okresowym aktualizacjom w odpowiedzi na zmieniające się wymagania prane, techniczne lub biznesowe。Jeżeli uaktualnimy niniejszą Informację, podejmiemy odpowiednie kroki, by Cię o tym poinformować, proporcjonalnie do znaczenia zmian, które wprowadzamy。

Data Ostatniej aktualizacji niniejszejfigficacji“”Podana jestugóryfignacji。

Jak się z nami skontaktować

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowj, skontaktuj się z nami pod następującym地址:info@bruker.com。

力量公司
40曼宁路
Billerica,马萨诸塞州01821
Stany Zjednoczone Ameryki

Kontakt ZGłównymInspektorem Ochrony Danych Firmy Bruker Pod Adresem:privacy@bruker.com