Dyfraktometry I Systemy Rozpraszania

Filla Bruker Opracowuje I ProdukujeRozwiązaniaAnalityczne Dyfrakcji rentgenowskiej i Rozpraszania promieniowania rentgenowskiego。Nasze InnowacyjneOprzyrzędowanieoraz oprogramowanie wspiera badania,rozwójikontrolìjakościna uczelniach,w Instytucjach publicznych iprzemyśle。Obsługujemy szeroki krąg klientów w przemyśle ciężkim, surowcowym, w chemii, farmaceutyce, elektronice, branży półprzewodników, nanotechnologii i biotechnologii, mobilności, energetyce i naukach o środowisku, dzięki czemu mogą oni rozwijać swoje technologie i przyspieszać działanie swoich procesów.